Wideo ankiety

Zrozumienie i ilustracja opinii i postaw Polaków.

OpinionWay wzbogaca swoje badania o obserwacje, materiały wideo i zdjęcia.

 

Mamy szerokie zasoby, które pomogą w przygotowaniu materiałów video. Etnolodzy, inżynierowie multimediów, kierownicy projektów wideo sieci JRI, studio multimedialne i partnerzy międzynarodowi są do dyspozycji naszych Klientów.

 

Jest realnym prekursorem w tej dziedzinie wykorzystywania materiałów wideo w badaniach. OpinionWay stworzył pierwszy we Francji film omnibus OmniWay.

 

OpinionWay prowadzi badania:

 

  • etno-wizualne in situ (dom, punkt sprzedaży itp.),
  • wideo profilowanie w punkcie sprzedaży,
  • błyskawiczne uliczne sondaże wideo dotyczące opinii,
  • video feedback (reakcje konsumentów na ich własne zachowanie),
  • szeroka gama obserwacji uczestniczących (kamera z badaczem),
  • szeroka gama obserwacji nieuczestniczących (kamera bez obecności badacza).