Doświadczenie klienta i poziom satysfakcji

 

 

Badania User Experience (UX) służące ocenie zaproponowanych koncepcji produktów i usług (ergonomia, treść, dopasowanie do oczekiwań .itp.) strony internetowej, aplikacji mobilnej, kanału multimedialnego itp.

 

Pomiar poziomu satysfakcji z relacji z marką i firmą służące zidentyfikowaniu i ustaleniu hierarchii istotnych czynników wpływających na doświadczenie klientów.

 

Pomiar poziomu satysfakcji po transakcyjnej, w celu zidentyfikowania mocnych i słabych stron procesów i optymalizacji ścieżek klienta.

 

Pomiar zaangażowanie klienta relację z marką/ markami, wyrażane w jakości i sile tej relacji.