Stowarzyszenia, organy administracyjne, partie polityczne

 

OpinionWay zawsze podkreślało swoją gotowość do publikowania badań opinii na temat kluczowych kwestii społecznych i politycznych.

 

Nasze podejście opiera się na:

  • Powtarzających się projektach podejmowanych dla ministerstw, partii politycznych, związków zawodowych i władz lokalnych,
  • Bliskich więziach z mediami, co zapewnia regularny kontakt z dziennikarzami,
  • Zdolności do udzielania porad i wsparcia strategicznego w oparciu o duże doświadczenie w przetwarzaniu rozbieżnych opinii.

Stowarzyszenia, partie polityczne


Takie organizacje mają podobne potrzeby: mierzenie opinii na temat bieżących wydarzeń i newsów, ocena postrzegania polityki publicznej, a także ocena relacji władzy politycznej.
Nasze rekomendacje opierają się na dogłębnej wiedzy na temat cykli wyborczych i postaw, zdobytej dzięki rozległej wiedzy specjalistycznej w obszarze badań intencji wyborczych publikowanych w mediach, estymacji wyborczych, ale także badań wizerunkowych i strategii głosowania przeprowadzonych dla partii politycznych.

 

Organy administracyjne, instytucje, władze lokalne, trzeci sektor


Nasze rozwiązania pozwalają ocenić skuteczność i wydajność działań w sferze publicznej, zmierzyć rozpoznawalność i wizerunek osób publicznych, a nawet uzyskać wgląd w poziom przestrzegania określonego projektu przez docelowy segment populacji.

 

Agencje reklamowe, PR, sektor lobbingowy


W sektorze marketingu, reklamy i komunikacji badania służą poznawaniu opinii i zachowań, ale są także narzędziem zwiększania rozponzawalność i budowania wizerunek sponsora badania.
Nasze rekomendacje w tej dziedzinie opierają się na dokładnej wiedzy o tym, jak uwypuklić wyjątkowe treści, a jednocześnie współgrają z bieżącymi tematami i zachęcają media do zwrócenia uwagi na wyniki naszych badań.
Ze względu na dużą obecność OpinionWay w mediach, przekazywanie wyników badań opinii jeszcze bardziej podnosi rozpoznawalność i znajomość marki, na której zlecenie projekt realizujemy.